Lỗi lưu database khi xuất ra file exe

Chào mng!! Mng cho e hỏi tình hình là e viết 1 project nhỏ để luyện tập, trong lúc chạy trên eclipse thì nó chạy rất bình thường, lưu, sửa, xóa dữ liệu từ database thì rất ổn. Nhưng cho đến lúc e dùng launch4j để xuất ra file exe thì project đó sau khi đóng gói exe xong vẫn chạy được bình thường nhưng lúc lưu dữ liệu thì nó lại bị lỗi và e k hiểu lỗi gì. E đã cop đầy đủ jre, library của database và file database gốc vào rồi nhưng vẫn lỗi. Mng giúp e với ạ! E cảm ơn!

Khi e đóng gói xong ở launch4j thì nó hiện lỗi này ạ

 java.sql.SQLException: No suitable driver found for jdbc:ucanaccess://C:\Users\ADMIN\Desktop\TopPlayersGameMath1.accdb
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?