Lỗi lưu c free 5.0

mấy bữa nay đang học code ngon lành tự nhiên chương trình nó bị v ạ ai giúp em vs TnT

3 Likes

em muốn nó hết lỗi mà :)))
bình thường vô nó có hiện lên đâu giờ nó hiện

Bạn dịch ra được dòng đó nghĩa là gì chưa ?

2 Likes

Thì bạn chỉ cần vào google dịch và gõ dòng lỗi đó vào. Nó sẽ dịch ra tiếng Việt, và mình nghĩ bạn đọc tiếng Việt xong sẽ hiểu đó là lỗi gì ? Rồi bạn quay lại đây, cho mình biết

5 Likes

haizzz hỏi cx như ko :slight_smile: gud answer

Mình chỉ bạn rõ rồi, bạn không làm theo thì mình chịu @@

5 Likes

Dùng Save as lưu ra 1 file mới vì không thể lưu được file hiện tại. Anh có đọc cmt của anh Frankie không vậy? :slight_smile: Nếu đọc rồi thì sao không thử nói xem anh làm những gì rồi và hiểu người ta nói gì không mà lại bảo hỏi cũng như không. :slight_smile:
Có lẽ nên tập dùng Google trước khi học lập trình.


You look like a doll! :smiling_face_with_three_hearts:

4 Likes

Mình muốn hỏi thêm:
Ngữ cảnh xảy ra vấn đề khi bạn thực hiện thao tác nào?

  • Mở C Free thì nó hiện luôn?
  • Đang viết thì tự nhiên nó hiện?
  • Nhấn lưu thì nó hiện? Nhấn “Save as” nhưng không thay đổi tên mà giữ tên cũ?
  • Không làm gì, tự nhiên nó hiện?
  • Bạn không mở C Free, nhưng nó tự mở và hiện lỗi?
  • Bạn không mở máy, nhưng tự nhiên màn hình máy hiện lên như vậy?
4 Likes

2k2 như 1 tấm chiếu mới. Ae thông cảm ignore hết các câu hỏi của bạn ấy là được rồi

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?