Lỗi load hệ điều hành


(Nguyễn Hoàng Tân) #1


(Nguyễn Hoàng Tân) #2

Nên fix như nào đây mb @@


(Đào An) #3

Cài lại máy chứ fix gì nữa :slight_smile:


(thienph) #4

Bạn thử dùng đĩa rescue rồi fix bootloader


(Vô Thin) #5

Lấy ổ cứng có sẵn hệ điều hành ở máy khác có cùng mainboard với máy bạn đang dùng gắn vào. Bật máy lên và dùng, đó là cách mình thường làm. Rất nhanh chóng và đỡ mệt.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?