Lỗi không vào được Oracle

E có tải oracl từ file thầy gửi, nhưng khi mở ra thì hiện như này ạ
Windows can not find 'http://127.0.0.1:%HTTPPORT%/apex/f?p=450'. Make sure your typed the name correctly, and then try again.
Nhờ mn xem giúp e với ạ

Lỗi mơ hồ quá, và cái file nó cũng mơ hồ, hông hiểu gì hết. Sao giúp? :v
Bạn chụp hình, hoặc quay lại quá trình gây lỗi đc k.

2 Likes

@Mai_Lan_Dau Hỏi ông thầy !

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?