Lỗi không thêm thư viện vào Sublime Text 3

sublime-text-3

(Vinh Nguyễn) #1

Chào mn, mình thêm thư viên từ Package Control thì nó báo lỗi như vây. Mong mn giúp đỡ, mình cảm ơn.


(Đinh Sỹ Hùng) #2

Xin lỗi mọi người ! Em cũng bị lỗi tương tự mà không có cách nào sửa… Mọi người giúp em được không ạ ?


(*grab popcorn*) #3

Vào link thấy server ngỏm rùi :kissing:
Chắc bạn phải chờ thôi
https://packagecontrol.io

image


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?