Lỗi không thể tạo project trong netbean

Mọi người ơi cho mình hỏi mình cài netbean bản full giờ tạo project mới không được tạo file mới nó cũng không hiển thị ra bảng chọn giờ phải làm sao ạ

Ồ, đây liệu có phải nick mới của bạn @Kiet_Hoang1?

3 Likes

đúng anh ạ,em đây,em xài facebook mới ạ

Mình không dùng Netbeans, tuy nhiên nhìn screenshot của bạn có cái nút này ngộ ngộ

image

Không biết bạn ấn vào nút nào chưa nhỉ :thinking:

2 Likes

nút đó tạo file anh,nút bên cạnh tạo project,nút ngoài cùng mở project

Bạn nhìn thấy câu hỏi này chưa nhỉ?

3 Likes

chịu anh ơi em ấn nãy giờ mà nó không phản ứng

Không ấn được thì gọi thần chú google can't create project on netbeans 8.2 thôi.

4 Likes

This topic was automatically closed after 5 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?