Lỗi không thể run netbeans

em run cái nó lỗi thế này nè
C:\Users\Phong\AppData\Local\NetBeans\Cache\8.2\executor-snippets\run.xml:53: Unexpected text “-”
em bó tay…

à quên nữa trong netbean nha

merged to the #1 post by noname00

Bạn mở file run.xml (ở thư mục C:\Users\Phong\AppData\Local\NetBeans\Cache\8.2\executor-snippets), rồi tìm dòng 53 xem có gì đặc biệt không (liên quan đến dấu -)
Hoặc ko thì paste nội dung file đó lên

2 Likes

Bạn ơi mình bị lỗi như bạn trên bạn xem giúp mình với

Chưa Dựng (Build) mà đã Chạy (Run) rồi.

2 Likes

qqqqqqqqq
bạn ơi mình bị lỗi bạn xem giúp mình với ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?