Lỗi không nhận css file js trong project spring mvc

spring-mvc

(Võ Văn Hiếu) #1

chào mọi người , em lần đầu gặp lỗi này, project của em đang làm bình thường, lúc đầu css và js vẫn nhận, xong tự dưng hôm qua em ctrl + shilf + del xóa cookie chrome , xong chạy lại thì nó không nhận css với js nữa.
có khi nó còn nhận nữa.

có khi run nó còn tự thêm vào link style sheet , jsessionid nữa


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?