Lỗi không mở và lưu file được trong dev c

Mọi người ơi! cho mình hỏi sao mình không thể mở hay lưu file được trong dev c. Thanks mn!

Xem Dev-C++ 5.11 bị lỗi không lưu được file (Win10)

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?