Lỗi không lưu được file cpp trên Dev-C++

1 Like

Bạn thử save file với đường dẫn không có kí tự đặc biệt (Tiếng Việt, spaces) xem. Thực ra đã có người hỏi trước đó rồi, mình chỉ copy lại cách giải quyết đúng thôi.

4 Likes

mình để tên mặc định luôn mà k được

1 Like

để tên mặc định là sao bạn?

Folder Tài liệu trong đường dẫn tới file bạn có thể là thứ gây lỗi không save được file. Giờ bạn thử rename folder đó với không spaces và không Tiếng Việt xem có được không?

3 Likes

mình để luôn tên là untitled1 ý

Có thấy thông báo lỗi chưa? Có thấy chữ Tài liệu có vấn đề gì chưa?
đường dẫn chứ không phải chỉ là tên tập tin không đâu.

6 Likes

gắt thế bạn. từ từ nào.

lỗi đường dẫn thì sửa thế nào vậy ạ. chỉ mình với

Dùng tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh cho tất cả các thư mục và tập tin.

2 Likes

Trc mình cũng bị lỗi như này khi ms dùng Dev c++ =))
Bạn nên thay đổi đường dẫn lưu file đi , tốt nhất nên tạo 1 thư mục riêng ra rồi khi code xong thì lưu file vào cái thư mục đấy :))

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?