Lỗi không lấy được dữ liệu php

mọi người cho em hỏi lỗi này với ạ. em kết nối csdl và có dữ liệu trên phpmyadmin rồi nhưng sao không lấy được dữ liệu ra ạ. rất mong anh chị giải đáp ạ . em cảm ơnnn

xem lại cú pháp khai báo class

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?