Lỗi không hiện wifi trên win 10

Mọi người có ai biết fix lỗi như hình không ạ, em trước dùng bình thường vào lại thì nó hiện lỗi này mà fix mãi không được ạ?

update driver thử xem

Nhưng lỗi không vào được mạng thì update kiểu gì được bạn?

Cắm mạng dây vào thử xem.

1 Like

Tìm máy tính khác down driver mạng rồi chép usb để cài lên máy này. Linh động lên bạn, chứ ko lẽ ko có mạng rồi lên hỏi tiếp người khác làm sao để update driver.

2 Likes

đúng rồi, không chịu suy nghĩ tìm giải pháp toàn thấy than =))

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?