Lỗi không hiển thị tiếng việt console của eclipse

Mình đang dùng eclipse dù đã để ở dạng UTF-8 rồi nhưng console vẫn hiện kí tự không hiện tiếng việt, mọi người giúp đỡ mình với ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?