Lỗi không hiển thị được video, chỉ hiển thị được ảnh và file mp3


Mình đang học về Html5 và gặp vấn đề về chèn video ở phía client
Mình đã chèn được file ảnh, file âm thanh nhưng về file video thì mình không chèn được
Lấy đường dẫn online về 1 video bất kì mình vẫn hiện được.
Không biết lí do gì mà khi chạy không hiện thị ra được video. Là do phiên bản của cốc cốc hay do trình duyệt không hỗ trợ, do sublime text , …?
Mong mọi người giúp đỡ.
Chân thành cảm ơn!

Nhìn vào thấy rồi: So sánh sự khác biệt giữa 2 đường dẫn của Video và Audio.

3 Likes

Không phải nói chứ thấy mấy ông vọc tin học mà đặt tên thư mục cứ như người chưa từng biết về môn “Hệ điều hành” và cách các thư mục, tập tin đặt tên như thế nào là tui… nản toàn tập.

Đặt tên thư mục đơn giản hơn đi chủ topic. Và học làm web thì có một cái web server, lười biếng cỡ nào cũng nên có “một em” portable web server để mà vọc, ai đời mở file thôi lên như thời những năm trước năm 2000 bao giờ.

Đơn giản là đặt thư mục ngắn gọn, không chứa khoảng trắng, ký tự nhằng nhì, tên file cũng thế, cùng lắm ten-file-nhu-the-nay.jpg là ổn. Rồi biết đến khái niệm path tương đối (relative path) và path tuyệt đối (absolute path) và cách nhúng nó vào HTML nữa là hiếm khi sai được.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?