Lỗi không đào được Coin khi Fork coin từ dự án TurtleCoin

Thời gian vừa rồi rảnh rỗi nên mình thử Fork coin từ dự án TurtleCoin (dựa trên Cryptonote)
Link Github của dự án TurtleCoin : https://github.com/turtlecoin/turtlecoin
Mình đã sửa lại nó thành như sau : https://github.com/Kulteam/TibetanMastiffCoin
Mình đã thử biên dịch mã nguồn dự án và chạy thử thì mọi thứ hoạt động khá tốt …Tuy nhiên thì khi mình chạy miner để đào coin thì không được mặc dù có thông báo Block found!
Mình loay hay mãi mà không biết cách fix nên mạn phép nên đây hỏi
Không biết trên đây có ai từng Fork coin từ dự án Cryptonote và biết cách xử lí lỗi này có thể giúp mình không ??

Hướng dẫn biên dịch:

Ubuntu với GCC
sudo apt update
sudo apt install -y libboost-all-dev libssl-dev gcc-8 g++-8 cmake
export CC=gcc-8
export CXX=g++-8
git clone https://github.com/Kulteam/TibetanMastiffCoin.git
cd TibetanMastiffCoin
cd build
cmake ..
make

Mã nhị phân nằm trong thư mục src sau khi biên dịch xong!

Kiểm tra log của seed node chính ở đây : http://149.28.20.224:8200/

Thanks !

Mình thấy Readme.md người ta để Discord channel chat đó, sao bạn không vào đó hỏi??

4 Likes

Sau 1 hồi mò mẫm thì đã fix đc !

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?