Lỗi không có âm thanh khi cài đặt Linux Mint trên máy ảo VMware


(Hong Dat Nguyen) #1

Mình cài Linux Mint trên VMware, khi cài xong Linux chạy bình thường nhưng lại gặp trục trặc về vấn đề âm thanh, không có âm thanh, kể cả khi mình cài đặt sound setting và cài lại alsa, ai biết sửa thì giúp mình cái nha


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?