Lỗi không chạy được Java Project trong Eclipse

giúp mình với .-.
Screenshot 2023-11-01 094914

Trong Console báo lỗi gì vậy bạn?

đây ạ

Mình search thì thấy trên StackOverflow có một số cách giải quyết. Bạn thử làm theo xem có cách nào được không nha. Link: Java project in Eclipse: The type java.lang.Object cannot be resolved. It is indirectly referenced from required .class files - Stack Overflow

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?