Lỗi không chạy được apache trong XAMPP

Em cài tomcat thì không start được apache. Nhưng em thấy cổng của apache và tomcat không trùng nhau nhưng vẫn không start được. Mọi người chỉ lỗi và cách khắc phục cho em với ạ.

Em có cài riêng 1 cái apache-tomcat-8.5.5 với cof giống như tomcat trong XAMPP. Nhưng cả hai ĐỀU KHÔNG START trong quá trình start apache.


có 2 trường hợp. thứ nhất là do bạn sử dụng skype, skype trùng port với apche, cách giải quyết. vào skype > tool > option > advance > conection > bỏ tích vào ô use 80 and 443 > save.
trường hợp thứ 2 là bạn dùng 1 ứng dụng khác sử dụng port này của apache

Bạn ấn vào netstat để check chương trình nào đang chiếm cổng nào. Paste kết qủa lên đây nhé.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?