Lỗi không cập nhật source code trên browser

javascript

(Trâu Gia Gia) #1

Mình đang code javascript, mình dùng local server trên chrome.

Mình đã edit save code trên visual code rồi mà khi chạy trên trình duyệt nó k update, code vẫn là code cũ, k thay đổi theo code mình đã sửa :confused:


(Nguyễn Đình Anh) #2

Bạn xem đã lưu vào chưa. Với cả chạy localhost hay là open trên chrome ?


(Trâu Gia Gia) #3

mình đã save rồi, mình chạy local host


(Nguyễn Đình Anh) #4

Xem lại xem file đã được cập nhật ở host của bạn chưa? Không thì thử open trên chrome xem.


(Trâu Gia Gia) #5

trong visual code đã sava rồi mà console trên chrome nó vẫn báo code cũ.

Trong visual là: abc
thì trong chrome nó lại báo biến đó là xyz.

:confused:


(Nguyễn Đình Anh) #6

Mở file JS của bạn trong 1 text edior khác xem nó đã được save chưa ?


(Trâu Gia Gia) #7

mình mở node ppad thì saved. :confused:


(Trâu Gia Gia) #8

@D.A.N_3002 mình chạy html bằng chrome thì lại k lỗi, còn dùng local server lại lỗi


(Nguyễn Đình Anh) #9

Vậy thì là do localhost của bạn chưa Update file à @@ Vậy bạn thử các phương án sau:

  • Mở file trên Ẩn Danh.
  • Xóa History or Cache.
  • Empty Cache and Hard Reload

Nó là những cách mà mình nghĩ có thể giúp bạn. Nếu không được thì bạn thử Google thêm về vấn đề này xem nhé :smile:


(Trâu Gia Gia) #10

Bực thật, mình mở ẩn danh lại được, chắc do cái local này nó bị làm sao :confused: Thanks


(Đào An) #11

F12 mở tab NetWork tích vào disable cache, để nguyên đó mở localhost


(Trần Hoàn) #12

Cái này là do browser cache đấy.

Nếu javascript hay bất kỳ content gì mà bạn không để trong source của page mà để ở một file khác (kể cả trong cùng site) và sử dụng external hyperlink thì browser sẽ cache lại. Lần sau truy cập vào page đó, nếu link trên không đổi và cache chưa hết hạn thì browser sẽ không cập nhật.

Cách nhanh nhất để ép browser update lại tất cả cache trong một page là sử dụng Ctrl F5 (clear cache and reload) thay vì F5 (reload page).


(Trâu Gia Gia) #13

mình disable rồi mà khi edit code nó vẫn k thay đổi.


(Trâu Gia Gia) #14

vẫn không được. mình có gõ http-server -c-1 rồi mà vẫn k được.

dm3 dm2 dm1


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?