Lỗi không cài đặt dược ajax jquery trong Visual Studio 2013

E đang muốn tải về Ajax jquery nhưng mà tìm kiếm trong manage nuket packages thì nó load mãi k ra để tài về ạ

sao không dùng ajax của JS luôn nhỉ. Mình không biết cái nì có gì hơn không ?
Vô đây hốt về cũng được nè: https://www.nuget.org/packages/Microsoft.jQuery.Unobtrusive.Ajax/

3 Likes

mình cảm ơn b nhé <3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?