Lỗi khi tạo file inp, out trong Code::Blocks

Bình thường khi tạo file inp, out thì type tạo được là inp file và out file.
Nhưng lần này không biết là em có lỡ bấm vào đâu không thì em cũng tạo file như bình thường nhưng file tạo được trong codeblocks là abc.inp.c và type trong computer là c file.
Mọi người giúp em sửa lỗi này với. Em cảm ơn ạ

Bạn nói cụ thể hơn được không nhỉ, bạn tạo file bằng gì, bằng chương trình của bạn hay tạo bằng file browser của C::B.

Nếu tạo bằng C::B thì bạn nên để ý kỹ lúc bấm vô tạo file, nó sẽ là tạo file.c hay file.txt. :slight_smile:

3 Likes

Bạn sửa được chưa. Mình cũng bị i như vậy. Bạn làm đc thì chỉ mình với

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?