Lỗi khi tải framework laravel

Mình có tải framework laravel qua composer mà nó bị lỗi thế này mong mọi người giúp các xử lý

Trong folder blog

mình cũng bị lỗi vây bạn fix dc chưa chỉ mình với

Mã lỗi HTTP 404, chắc bạn cũng biết nó là gì.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?