Lỗi khi sử dụng XAMPP và MYSQL

Chào mọi người!
Em mới vừa sử dụng XamPP để start MySQL. Sau khi kích hoạt thì em vào trang phpmyadmin để tạo 1 user mới, có cấp full quyền để đăng nhập vào database.
Sau đó em tải file Adminer trên google bỏ vào folder htdocs của Xampp để chạy trang adminer đó, em đăng nhập bằng account vừa tạo thì nó báo lỗi
“Connect failed: Access denied for user ‘root’@‘localhost’ (using password: YES)”

Sau khi search trên StackOverFlow thì em có làm theo 1 số cách nhưng vẫn không được. Ai có thể chỉ em còn cách nào để giải quyết vấn đề này không ạ?

phpMyAdmin tạo user mới mình chưa làm bao giờ nên không rõ có làm được không. Bạn tạo user đó có thành công hay không? Thử chụp màn hình cho anh em ở đây xem thử.

Để xử lý vấn đề của bạn thì tốt hơn hết là gõ lệnh để tạo một user mới cho MySQL. Vì bạn không cho biết bạn dùng hệ điều hành nào nên mình chỉ có thể nói bạn vào thư mục xampp của bạn, vào tiếp thư mục mysql, vào tiếp thư mục bin rồi gõ lệnh:

mysql -uroot -p

nhập mật khẩu cho user root, sau đó đánh tiếp lệnh:

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'ten_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mat_khau';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

Thay thế ten_user và mat_khau bằng cái bạn muốn.

Sorry mình vội quá quên nói rõ
Mình đang dùng Windows 10.
Mình tạo user trên phpMyAdmin thấy báo thành công rồi (account abc hình bên dưới), mình vào phần user cũng có tài khoản vừa tạo.
Mình cũng làm theo cách của bạn nhưng cũng báo lỗi access deny như trên giao diện web (hình bên dưới)
Mình không biết phải làm sao nữa?

Mình thử tạo thêm account root hay tên khác đều lỗi

OK Mình đã tìm ra cách khắc phục, mình sẽ để đây cho bạn nào bị mắc phải tương tự như mình.
Đầu tiên là mình vào thư mục xampp/phpmyadmin. Edit file config.inc.php dòng 21, sửa

$cfg['Servers'][$i]['password'] = ' ';

thành

$cfg['Servers'][$i]['password'] = '(mật khẩu của bạn)';

. Save lại.

Sau đó mình vào giao diện Control Panel của XAMPP, click vào nút config của mysql, sửa file my.ini, thêm vào 1 dòng như hình bên dưới.

Sau đó restart lại XAMPP là ok.

PNG

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?