Lỗi khi sử dụng Select option trong angular

Chào các bạn,
Mình đang thực hiện 1 dự án convert Flex sang angular, khi mình sử dụng thẻ select, option để generate dropdown thì mình gặp 2 vấn đề:

  • phải click vài lần vào combobox thì mới open được (nguyên nhân mình phát hiện ra là phải đợi response từ server trả về. Dự án chỉ convert frontend, server là java nhưng trả ra response dạng XML, phải convert XML sang JSON , response từ server trả về hơi chậm, không can thiệp được vào server)
  • không thể thay đổi được hightlight mặc định (màu xanh) khi hover vào các option.

Không biết các bạn đã gặp những vấn đề này chưa và có cách gì để fix không?
Thank all!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?