Lỗi khi export ra file jar trong eclipse

Khi em chọn như này rồi


và finish thì bị lỗi như này ạ

Ai giúp em với ạ

Google Dịch sẽ giúp bạn nhé. :woman_facepalming::man_facepalming:

1 Like

em có chọn đúng hàm main mà anh nhưng sao nó k được ấy

Hình 1: Bạn chọn phần Launch Configuration và trỏ đến đúng tập tin có chứa phương thức main(). Hoặc tạo lớp khác có phương thức main() rồi thử trỏ vào nó.
Theo thực tế thì khi tạo lớp giao diện Swing, nó tự tạo phương thức main() luôn cho lớp đó. Phần biểu tượng của lớp cũng có thể hiện của main(). Có khi chức năng Xuất thành JAR có vấn đề. :thinking:.

Bạn có thử chạy tập tin sau khi xuất chưa?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?