Lỗi khi dùng codeblock

codeblocks

(Bạch Trọng đạo) #1


Mọi người cho hỏi lỗi này là sao ạ. Cũng đoạn code như trên mình chạy trên máy khác thì được mà sao máy mình không chạy được


(Trương Tấn Phát) #2

Tạo một dự án, đừng tạo tập tin đơn lẻ.


(Bạch Trọng đạo) #3

là sao bạn. mình mới bắt đầu học, bạn nói rõ được k


(Nguyễn Đức Mạnh) #4

File -> create project


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?