Lỗi khi đặt tên id có dấu -

Chào các bạn mình mới nhập môn js, có lỗi này mình không hiểu
mình đặt tên một id là ngay-cong và chạy lệnh onclick=“ngay-cong.value=’’”

sẽ báo lỗi ‘;’ expected.javascript
còn khi mình đổi tên id lại ví dụ: ngay_cong thì lại hoạt động bình thường. trong khi id đặt - cũng đúng mà ta???

Nếu dùng dấu - thì thành ra gán cho 1 biểu thức => lỗi.

5 Likes

Dấu - là phép toán trừ mà bạn.

3 Likes

Cảm ơn các bạn mình thấy lỗi r, do trong html đặt id ngay-cong đúng quy tắc nhưng sang js thì dấu - sẽ bị nhầm là toán tử, để fix thì mình ngoặc lại là dc --> onclick=“(ngay-cong).value=’’”.

1 Like

Làm cách này tuy là IDE không báo lỗi nhưng code không đúng, sẽ không hoạt động như ý định (mình đang assume là khi click vào thì clear nội dung của id kia). Bạn mở devtools F12 lên là thấy.

Và bạn nên học kĩ lại căn bản, JS và hầu hết các ngôn ngữ khác không cho phép tên định danh chứa dấu gạch ngang, thêm ngoặc cũng không có tác dụng gì.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?