Lỗi khi chạy file PHP trên localhost

Em mới cài Xampp ngày hôm qua và đã dùng local host để chạy thử file PHP và thành công nhưng hôm nay mở máy lên và chạy file thì thấy như thế này? vậy fix lỗi này sao ạ?

Chắc bạn chưa start mysql trong xampp

1 Like

Bạn đã khởi động Xammp chưa ?

1 Like

Có thể bị đụng port Apache gì đó nên XAMPP không start được :kissing:

1 Like

Đăng ký host free sài tiện hơn lại không cần cài phần mềm khỏi lo nặng máy

1, Bạn cần start Apache trong XAMPP Control Panel (khi màu xanh xuất hiện thì là bạn đã start ok)
2, Như hình trên bạn chụp thì đường dẫn bạn gõ vào nó không tìm thấy file là đúng. Bạn chỉ cần gõ đường link: localhost/PPP/BHDT.php nếu bạn đặt folder PPP trong thư mục htdocs của xampp (vì mặc định localhost nó đã trỏ tới thư mục htdocs rồi).

1 Like

Mình đã chạy được rồi, thanks mọi người!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?