Lỗi khi cài SQL Server 2017 RC1

sql
sql-server

(Đạt Phạm) #1

Mình đang cài SQL Server 2017 nhưng có bị lỗi thế này:

Cho mình hỏi là phải sửa như thế nào ??


(Đạt Phạm) #2

Sửa sao đây ạ ?? :joy:


(anon10709737) #3

Bạn thử cài lại xem! Có thẻ là do xung đột hệ thống!


(Đạt Phạm) #4

Mình đã thử cài lại rồi nhưng vẫn lỗi. Mình cũng đã thử với 2008 và 2014


(Đạt Phạm) #5

Còn cách nào để fix lỗi nữa không bạn ơi ??


(Hai Lúa) #6

Windows 10 ? Bạn đang cài phiên bản SQL Server nào (standar, enterprise,…) ?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?