Lỗi khi cài jdk

jdk

(Lemm Lemm) #1

Error: could not create the Java Virtual Machine a fatal exception has occurred program will exit


(Kuroemon) #2

Bạn thử bỏ nguyên dòng lỗi đó vào google xem, mình thấy rồi đó.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?