Lỗi khi cài jdk

Error: could not create the Java Virtual Machine a fatal exception has occurred program will exit

Bạn thử bỏ nguyên dòng lỗi đó vào google xem, mình thấy rồi đó.

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?