Lỗi khi cài đặt WPF

Em làm như clip hướng dẫn nhưng đến phần rebuild thì bị lỗi như hình, mọi người cho em hỏi bị thế này là sao ạ, em cảm ơn?
WPF Tutorial : Material Design Getting Started C#.NET | FoxLearn - YouTube
PS: Mấy code xaml trên github em tải về cũng đều bị tương tự hết, không rebuild đc cái nào.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?