Lỗi khi cài đặt visual studio 2022 community


mọi người đã ai bị lỗi này chưa ạ . Em cài vào ổ C nhưng nó cứ bắt phải dọn ổ G đi hoặc đổi sang ổ khác , nhưng trong máy em không có ổ G thì phải làm như nào ạ

@@! Nó thông báo lỗi rõ ràng thế kia rồi mà??
Nó muốn ổ đĩa trống ít nhất 2.11GB??

nhưng mà trong máy của em không tìm thấy ổ G , mà em thì lại cài vào ổ C

em bấm Modify hay Custom có nút đó ko :V Bấm nút Cancel kia nó hiện ra cái hình gì? Em quay lại chỗ lựa chọn này


rồi nhấn vào thẻ Installation locations là thay đổi chỗ install VS được

3 Likes

em biết cái chỗ này rồi ạ . nhưng ấn vào thì cái chỗ shared cuối cùng nó để mặc định là ổ G ko sửa được anh ạ . Mà trong khi máy em ko có ổ G

https://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/en-US/99d181ac-9414-40d2-b35b-603cf9d7d5a7/visualstudio-2017-cannot-specify-installation-location-of-windows-sdk?forum=vssetup

phải vào registry để sửa :upside_down_face:

1 Like

có video hướng dẫn cách fix không ạ . em loay hoay mãi ko sửa được :frowning:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?