Lỗi khi cài đặt NetBeans

Mình có thấy lỗi nào đâu. Nó kêu cài rồi mà. :kissing:

2 Likes

tại mình cài netbeans 11.2 mà giờ muốn xuống netbeans 8.2 mà nó hiện vậy

Muốn cài bản cũ thì phải gỡ bản mới trước đã chứ. :v :v :v

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?