Lỗi khi cài đặt graphic cho dev-c


em đã copy các file vào các thư mục rồi ạ . Em cảm ơn !

Vậy bạn linker chưa. :slightly_smiling_face:

Cái đó là gì vậy bạn , mình không biết

Muốn hiểu về cái này bạn có thể đọc qua bài này.

Còn nếu muốn làm cho xong thì làm theo hướng dẫn ở link bên dưới. :v : v
Của bạn là ở bước 3.

1 Like

Cái bạn gửi cho mình cài trên codeblock , nhưng mình sài Dev-c++ . Mình làm theo hướng dẫn này

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?