Lỗi khi cài Apache Tomcat trên Netbeans

Em chạy Apache Tomcat trên NetBean bị lổi này,ai biết fix giùm em với ạ

Lỗi này là do bạn chưa authorised với Tomcat server và deploy lên đường dẫn có yêu cầu authorised (chắc bạn cài bộ riêng, chứ với netbean nó tự cấu hình, hình như là netbean-ide/xxxxxx. Có 1 vài hướng xử lý, tốt nhất là add thêm / hoặc sử dụng acc mặc định của tomcat.

 1. Sử dụng lại acc mặc định, mở file tomcat-users.xml
  <user username="admin" password="password" roles="tomcat,manager-script,manager-gui"/>
  dòng này có nghĩa là acc = admin, pass của acc là password (chọn cái # nếu deploy lên host nhé), có khả năng chạy tomcat, chạy app sử dụng console/script và app GUI (đều là app cấu hình hosting)

 2. Add user mới trong <tomcat-users> (vẫn file tomcat-users.xml nhé)
  <user password="123" roles="manager-script,admin" username="hoang" />
  xong dùng user này khai báo trong netbeans (Tools|Options|General tab) nếu dùng netbean start Tomcat.
  Ngoài ra, có thể đổi debug mode thành “true” nếu muốn xem error trên netbeans (trong file build-impl.xml)
  <nbdeploy clientUrlPart="${client.urlPart}" debugmode="false" forceRedeploy="${forceRedeploy}"/>

 3. Chạy tomcat độc lập, sau đó add vào tab Servers khai báo instance này.

4 Likes

Anh ơi,tại sao em không sửa được file tomcat-users.xml…Sửa xong mà lưu thì nó báo Access is denied ạ

Chắc bạn cài Tomcat vào thư mục Program Files rồi. Một số thư mục này được mark là thư mục hệ thống (Windows, Program Files, …) nên bạn phải sửa bằng quyền admin hoặc tắt cái service UAC đi (user access control). Muốn sửa dưới quyền administrator, bạn click phải vào notepad, chọn Run As Admin, sau đó trong Notepad, chọn Open …

Theo mình, tốt nhất là đừng cài soft vào Program Files nếu không có gì đặc biệt. Tốt nhất là nên cài vào thư mục không có khoảng trắng ở giữa, ví dụ D:\Laptrinh, đỡ phải fix nhiều thứ linh tinh.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?