Lỗi kẹp hình khi sử dụng làm mờ panel (transparent)

Chào mọi người. Em vào thẳng vấn đề. Khi em làm mờ panel đi để cho có tính thẩm mĩ. Thì khi mà có thay đổi kích thước hay thay đổi hình ảnh gì đấy, panel đó sẽ vấn giữ lại hình ảnh cũ.


Link video: https://youtu.be/vvJ51QmCAII
Mọi người cho em hỏi có cách nào để sửa không? Em cảm ơn.
Ps: Em đã test lại và thấy nếu không làm mờ thì nó vẫn kẹp hình ảnh ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?