Lỗi invalid trong SQL Server

Các tiền bối chỉ giáo cho em em bị sai ở đâu ạ, Cái CAULACBO.MaCLB em thấy nó ổn mà sao chỗ đấy vẫn báo sai là sao

Group by có mỗi clb.TENCLB thì chỉ có thể select cái đó thôi. Nhớ là hoặc phải được Group by hoặc là aggregate function (count, max, min các loại) thì mới select được.
Bạn có thể hỏi giảng viên để được giải thích rõ hơn thông qua database bạn đang dùng.

3 Likes

Dùng subquery với FROM để kết với bảng chính :smiley: chứ group by nhiều là lag.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?