Lỗi "Internal Server Error" khi reset lại trang có ảnh lấy từ local trong Reactjs

Mình đang viết front-end cho website của mình bằng Reactjs. Mình đang gặp lỗi load ảnh lấy từ local.
Khi load url lần đầu thì hoạt động bình thường , vẫn lấy được ảnh:


Nhưng khi ấn f5 để reset lại trang thì gặp lỗi: Internal Server Error

Bác nào gặp lỗi này rồi cho mình xin hướng giải quyết. Thanks

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?