Lỗi IntelliJ không tắt được

Mình dùng IntelliJ bản 2023, hôm nay mới cài môi trường để sử dụng Maven thì khi tắt đi bị lỗi như vậy. Nó chạy mãi mà không tắt cơ nên mình muốn xin cách khắc phục lỗi này. Xin cảm ơn!

Nút tắt đấy bạn: Kill process*. Nhấn vào chưa?

3 Likes

Phải click vào đó mới tắt được á? Không tắt được theo cách thông thường à bạn? Tại mình dùng bản 2021 thì tắt bt được

Khi cậu tắt theo cách thông thường, inteliJ sẽ dọn dẹp lại mọi thứ một chút trước khi tắt hẳn (gracefully shutdown). Đó là lý do cậu thấy “terminating” hiện ra.
Nếu cậu ấn vào nút “Kill process”, cậu kill luôn tiến trình và bỏ qua việc dọn dẹp đó.

Thực ra, cậu cần tìm hiểu xem cái gì đã block quá trình dọn dẹp đó. Thông thường, việc dọn dẹp ấy diễn ra nhanh thôi.

3 Likes

Cũng không rõ là cái gì nó chặn quá trình đó nữa. Tại trước mình dùng bản 2021 thì nó vẫn diễn ra bình thường. Giờ cần dùng đến Maven nên tải bản mới nhất dùng cho ổn định thì mới gặp lỗi này

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?