Lỗi hiển thị website


cháu bị lỗi hiển thị web ạ, mọi người giúp cháu với :cry:
cháu cám ơn

Bạn đưa cái hình đó để mình “bói” cho bạn?

Trang web cụ thể? Hay chỉ là localhost?
Xem lại phần nhúng CSS và đường dẫn ảnh.

3 Likes

đây ạ :cry:
có gì giúp cháu, cháu xin cám ơn

Do máy bạn không đủ chứng chỉ tin SSL cậy nên kết nối bằng giao thức https sẽ bị từ chối.

  1. Mua chứng chỉ SSL tin cậy cài vào máy.
  2. Cài lại hệ điều hành mới hơn và các bản cập nhật vá bảo mật.
  3. Có thể do thời gian trên máy sai với thực tế, chỉnh lại cho đúng hoặc bật tự cập nhật thời gian.
1 Like

dạ cháu cám ơn chú ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?