Lỗi font chữ tiếng Việt trên NetBeans

em bị lỗi font chữ như thế này thi sửa sao ạ. mọi ng giúp em với. em cảm ơn.

Lỗi bảng mã nhé.
Vào phần cài đặt nào đó (thực sự mình chẳng biết) chỉnh kiểu mã hóa tập tin sang UTF-8.

5 Likes

Trên thanh main menu chọn Tools -> Option -> Fonts&Colors -> Syntax tab -> Font
Đổi thành font chữ support tiếng việt, mình thường dùng “Courier New”

Trong trường hợp không hiệu quả được thì bạn vào “Help -> About” chụp hình gửi mình rùi mình hướng dẫn tiếp…

6 Likes

anh ơi của em nó vẫn bị lỗi

Screenshot (354)
Khi chạy và xuất ra màn hình thì nó bị lỗi chữ tiếng việt có dấu

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?