Lỗi [Error]#: No such file or directory

Có khi nào do dấu # có khoảng trắng không ta?

Nó tìm không thấy trình biên dịch g++ thôi mà. Chỉnh sửa kiểu gì mà đổi mất đường dẫn g++ sang Documents luôn rồi!

4 Likes

em cũng không bít nx a ơi. em cũng k chỉnh j nữa mà bị vậy. có thể hướng dẫn em cách chỉnh lại k ạ

k pải lỗi đó a ạ, là phần dưới đó ạ

Có lẽ do bạn mở tập tin đơn chứ gì.
Bạn nên tạo dự án (Project) để chạy chứ nhỉ.

3 Likes

vẫn k đc a ạ, em đã thử tạo thư mục mới bên ổ đĩa khác, tạo dự án (project) vẫn là bị như vậy

bạn thử xóa khoảng trắng ở line 1 thử

4 Likes

em cho nó chạy lại lun rồi a ạ, như lúc ban đầu

em tìm đc lỗi rồi a ạ

Up lên cho các anh em sau có gặp thì sẽ tham khảo nhé !

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?