Lỗi "Error 193: %1 is not a valid Win32 application" khi Run trong Dev C++

Mình vừa cài Windows 10 cách đây không lâu. Hôm nay chạy Dev C++ để viết vài đoạn code, Buid thì bình thường, còn khi Run thì gặp lổi này. Có ai có cao kiến gì không ạ? (Mình chạy file .exe bên ngoài thì vẫn bình thường, chỉ có Run trong Dev C++ là gặp lỗi). Cảm ơn mọi người …

chắc bạn dùng Win10 32bit nhưng chương trình 64bit

Win 10 của mình là 64bit bạn à :slight_smile:

Google phát ra ngay
https://support.microsoft.com/en-us/kb/812486

This issue may occur if the path of the executable file for the service contains spaces.

2 Likes

mình sửa được rồi, cảm ơn bạn nhiều :slight_smile:

cho mình hỏi myservice.exe của devc++ là gì trong registry

:smiley: Nếu bạn đã sửa được thì bạn đánh dấu là đã giải quyết nhé để tránh trường hợp câu hỏi bị hỏi lại ấy. :smile:

Mình không thể tìm thấy Dev-C trong services :’(

bạn có thể cho mình biết cách sửa được không ạ? mình cũng đang bị vậy.

Bạn nào gõ lệnh chắc bị rồi :slight_smile: nếu chuỗi có khoảng trắng thì (đường dẫn) sẽ bị chia đôi và câu lệnh thành ra vô nghĩa. Cái này chắc phải sửa biến env mới được.

Một số không cần phải đổi thư mục mà chỉ cần đổi cách viết đường dẫn (8.3 form).

1 Like

sửa ntn vậy bạn cứu phát, kiếm ko ra :((

sửa như nào vậy! mình ko tìm dk ra mục myservices!

Cho file tạo vào trong ổ D

làm sao sửa được lỗi này vậy bạn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?