Lỗi Dev C++, [Error] ld returned 1 exit status

mọi người giúp em: dev c của em bấm Run chạy 1 chương trình lần 1 thì bình thường. nhưng chạy lại lần nữa thì báo lỗi này : C:\Users\Computer\Documents\collect2.exe [Error] ld returned 1 exit status

1 Like

Mở task manager lên, end process cái file aaaa.exe đi là được.

File này còn chạy ở background, nên khi build ra file exe mới nó không ghi đè được.

ld trong [Error] ld returned 1 exit status là gnu linker. Nó không chạy được nên báo lỗi với exit 1.

4 Likes

lần nào chay 1 chương trinh nó đều bị thế thì giải quyết sao ạ…

1 Like

Em xem cài lại cái Dev C, thử phiên bản mới hơn xem sao. Đấy là lỗi của Dev C.

3 Likes

thank ak :slight_smile: cài lại nó không báo lỗi nữa

2 Likes

anh oi cho em ? mở cái task manager đó ở đâu vậy

1 Like

Nhấn Ctrl + Shift + Esc :v

3 Likes

kích phải trên thanh taskbar

1 Like

Mời bạn tạo topic riêng, không spam lung tung.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?