Lỗi DEC2BIN trong sheet

image

Em dùng hàm DEC2BIN trong sheet và bị lỗi như thế này. Có bác nào biết tại sao và sửa như thế nào khum ạ?
Em cảm ơn!

Nó ghi rõ lý do rồi kìa bạn, function này range value cho phép chỉ từ -512 đến 511… Lần sau không rõ nghĩa thì gõ lại vào google translate cho dễ. Cho bạn link hướng giải quyết vấn đề này: https://stackoverflow.com/questions/22109116/using-dec2bin-with-large-numbers

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?