Lỗi debug trong netbeans 8.2

loicpp
cho em hỏi sao em debug thì nó lỗi, em mới học về C

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?