Lỗi css ko hiện thêm mục khi trỏ chuột vào

Mọi người cho e hỏi hôm qua code thì khi trỏ chuột vào nó sẽ hiển thị thêm 3 mục nữa, đến hôm nay ko biết thêm dòng nào mà giờ trỏ chuột vào more nó lại ko hiện gì nữa ạ.Mong mọi người tìm lỗi giúp ạ. Em cảm ơn!

code của e đây ạ: https://github.com/vukiman1/projecttt/blob/main/assets/css/style.css

bạn revert lại code cũ coi chạy không ???

Xem lại cách hỏi cho rõ ràng bạn nhé. Hỏi thế này chỉ có hỏi thần đèn mới trả lời nổi

5 Likes

không bik có phải bạn sửa rồi hay không, nhưng mình test thử code của bạn thì chạy ok mà

image

@ quang_huy_nguyen2 bạn ấy hỏi khá rõ ràng, có link github source, không đến nỗi phải nhờ đến thần đèn, mà thần đèn có thật không nhỷ :crazy_face:

4 Likes

e fix được rôi e cảm ơn ạ, thêm z-index vào lại được ạ, hoá ra bị cái background chồng lên.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?