Lỗi compile với Tomcat trong netbean

Em đang học JSP và Servlet qua quyển sách của Murach, đến phần kiểm thử sự tương thích của netbean với tomcat thì nó cho ra lỗi này.

Em dùng code mẫu đơn giản nhất trong sách và có vẻ như nó không dùng bootstrap, em đang dùng netbean 11.3, jdk 13.0.2, tomcat 9.0. Ai giúp em với ạ em tìm google nhưng nó toàn mấy cách giải quyết không thực hiện được ạ.

Hi there,
Cậu tìm thử thông tin ở dưới đây nha:

  1. Cậu đang dùng java 13 để compile với target là java 6 - phiên bản không được support với java 13 nữa. Cậu nên đổi target ít nhất là java 7.
    Tớ ko thể nói đổi như thế nào, vì tớ ko có thêm thông tin cách cậu compile project.
  2. Cậu không compile với tomcat đâu :smiley: Tomcat là web server và không liên quan tới compiler cả.

Hope it helps!

5 Likes

vâng em cảm ơn ạ !!!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?