Lỗi chương trình Android Studio

Lỗi này sửa như nào vậy ạ, em search google cũng không hiểu sửa kiểu gì :frowning: , Giúp em với hic

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?