Lỗi chrome not reachable trong Selenium khi thoát popup

Em đang bị mắc lỗi ở chỗ khi mình đang chờ element xuất hiện, trong lúc đó user thoát trình duyệt thì nó bị chờ khoảng 15s mới chịu quăng exception. Mấy bác có biết chỉ em với. Em cám ơn!

Cậu có thể cho bọn tớ biết loại exception mà cậu nhận được không?
Với cả, cậu có thể cung cấp full stacktrace được không? Nó sẽ giúp mọi người hiểu được vấn đề là gì.

4 Likes

Diễn tả hàm: Em làm một tool auto mở popup lên để user nhấn click vào butto xong thì sẽ tắt cái popup chromedriver đó đi, nhưng trường hợp là người dùng thoát cái popup đó ra nhưng chưa nhấn button. Thì nó không quăng ra exception liền để e xử lí mà delay khoảng 15s. Mục đích là e muốn nó nhảy vào exception liền để e return false. Nhưng nó lại bị delay chỗ FindElement khi user thoát popup.


Vậy là có lỗi trong Selenium rồi, nó vẫn tìm trên cửa sổ đã bị đóng.
Thử thêm 1 dòng kiểm tra sự tồn tại của cửa sổ đó trước khi gọi đến FindElement(). Còn trường hợp nó đang tìm mà bị đóng thì thua. Vì việc này là do triển khai của Selenium.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?